Sangene fra Far til fire filmene

Far til fire 1953
Det er sommer, det er sol og det er sønda'.
Den første forårsdag.
Far til fire i sneen 1954
Hej for dig og hej for mig.
Jeg læser dine tanker.
Far til fire på landet 1955
Hej for dig og hej for mig.
Spil en polka, spillemand.
Far til fire i byen 1956
Til julebal i Nisseland
Far til fire og onkel Sofus 1957
Ih, hvor skal vi lege
Far til fire og ulveungerne 1958
En vaskeægte skiffle
Far til fire på Bornholm 1959
Bornholm! Bornholm! Bornholm!
Hjertet banker sødt.
Far til fire med fuld musik 1961
Far!